DRAMAKLUBBAR
 


Hösten 2020 ordnar DuvTeatern dramaklubbar för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer som tycker om teater.

 

Dramaklubben för unga och vuxna

Dramaklubben är för unga och vuxna över 15 år.
Dramaklubben träffas varannan torsdag i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors.

 

Dramaklubbar för barn
Dramaklubbar för barn hålls på Toppans eftis i Helsingfors.
Dramaklubbarna träffas varje onsdag.
Den här hösten är klubben bara för skolans egna elever. 

 

Ring eller skriv till oss om du vill komma med i dramaklubben eller om du vill veta mera! 

 

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388

 

 

 


 

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors, Finland

info@duvteatern.fi
+358 50 351 2388