DRAMAKLUBBAR
 

DuvTeatern ordnar dramaklubbar för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer som tycker om teater.


Dramaklubb för unga och vuxna

Dramaklubben är för unga och vuxna över 18 år.
Dramaklubben träffas varannan torsdag. 
 

Ny dramaklubb för barn och unga

Våren 2022 startar en ny dramaklubb för dej som är över 12 år. 
Dramaklubben träffas varje torsdag.

 

Dramaklubbarna träffas i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors.
Det kostar ingenting att delta.
 

Ring eller skriv till oss om du vill veta mera! 

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388