Om DuvTeatern

DuvTeatern är en teater som finns i Helsingfors.

DuvTeatern grundades 1999.

DuvTeatern gör teaterföreställningar,

håller teaterverkstäder och uppträder på olika evenemang.

DuvTeatern ordnar också dramaklubbar.

 

DuvTeatern är en teater för egensinniga och unika scenkonstnärer och teaterarbetare. Teatern har som mål att skapa konstnärligt utmanande scenkonst. Genom åren har DuvTeatern gjort egna tolkningar av välkända klassiker, opera, barnteater, performancekonst och föreställningar baserade på poesi, improvisation, musik och dans. 

De konstnärliga produktionerna bygger alltid på arbetsgruppens egna erfarenheter, idéer och intressen och skapas i samarbete med andra teatrar och gästande konstnärer.  I DuvTeatern möts scenkonstnärer med olika funktionsvariationer.

Förutom DuvTeaterns ensemble, som jobbar med föreställningsverksamheten, består teatern också av dramaklubbar för teaterintresserade unga och vuxna med funktionsvariation. Dessutom arrangerar DuvTeatern presentationer, workshops, improvisations- och diktuppträdanden med mera.  

 

 

DuvTeatern har tilldelats följande priser och utmärkelser

 

2023
Kiss my Turku Award (i samband med Finfringe-festivalen) för föreställningen Sense of Hope i samarbete med Carl Knif Company

2021
Thalia-priset för föreställningen I det stora landskapet i samarbete med Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius Kammarstråkar

2020
Stina Krooks stipendium

Duodecims kulturpris

Boismanska fondens dramatikerpris för pjäsen I det stora landskapet – en sagolik familjekrönika

Antoniapriset för föreställningen I det stora landskapet i samarbete med Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius Kammarstråkar

2019
Bojan Sonntag-priset 

Kynnys RY:s Vimma-hedersomnämnande för föreställningen I det stora landskapet i samarbete med Svenska Teatern, Resonaarigroup och Wegelius Kammarstråkar

2015
Scenkonstens Statspris 

Nylands Nations stora pris 

Thalia-priset för föreställningen Den Brinnande Vargen i samarbete med Klockriketeatern

2014
Antoniapriset för föreställningen Den Brinnande Vargen i samarbete med Klockriketeatern

2012
Stina Krooks pris för framstående insatser inom scenkonsten 

 

 

 

DuvTeaterns verksamhet och projekt finansieras av 

 

Svenska kulturfondens logotyp. Orden Svenska och kulturfonden är arrangerade ovanpå varandra och till vänster om orden finns en grafisk bild inuti en cirkel.     Konstsamfundets logotyp. Konstsamfundet är enkelt skrivet med fet och kursiv stil. Helsingfors stads logotyp. Runt texten 'Helsingfors stad' finns en bred vapensköldformad svart ram.          

     Stiftelsen Tre Smeders logotyp. Orden Tre Smeder är skrivna med fetstil och ovanför dem finns ordet Stiftelsen skrivet med versaler i en mindre font.          Logotyp för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Förkortningen BMR står stort med gröna versaler. Runt det står stiftelsens hela namn runt i en cirkel. Uppe till höger ett grönt blad.  

Logotyp för Centret för konstfrämjande. Till vänster om logotypen finns tre cirkelformade symboler; en spiral, en pil som pekar åt höger och en svart sol. Efter symbolerna står centrets namn på tre språk ovanpå varandra: Taiteen edistämiskeskus, Centret för konstfrämjande och Arts Promotion Centre Finland. Logotyp för Otto A. Malm Donationsfond. Logotypens bakgrund är ljusblå med siluetter av vita segel ovanpå. Under dem står texten 'Otto A. Malm' med vita versaler, och under dem står ordet 'donationsfond'.      Logotyp för SFV. SFV är skrivet snett nedåt till höger med vita versaler på en svart cirkelformad bakgrund som betonas av en svart cirkelkant. Under cirkeln står texten 'Svenska Folkskolans Vänner' med versaler.       


William Thurings stiftelse 
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond 
Waldemar von Frenckells stiftelse 
Oskar Öflunds stiftelse sr
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse
Elfvings stiftelse 
Niilo Helanders stiftelse