Dramaverksamhet

 

I DuvTeaterns dramaverksamhet får du röra på dej, leka, fantisera och spela teater tillsammans med andra!

Dramaklubb för vuxna

DuvTeaterns dramaklubb för unga och vuxna (över 18 år) fortsätter hösten 2022. Träffarna hålls varannan torsdag i DuvTeaterns studio på G18 i Helsingfors.
 

Dramaklubb för unga

Våren 2022 startade DuvTeatern en ny dramaklubb för barn och unga. Dramaklubben riktar till personer över 12 år. Dramaklubben fortsätter hösten 2022 och träffas varje torsdag i DuvTeaterns Studio. 


Dramaklubbarna riktar sig till teaterintresserade personer med funktionsvariation. 

Dramaklubbarna ordnas i DuvTeaterns Studio på G18 i Helsingfors. 
DuvTeaterns Studio är ett tillgängligt utrymme.

Det kostar ingenting att delta i klubbarna.

Dramaverkstad

Teater är ingenting att vara rädd för
 

Det här är en dramaverkstad för vem som helst, oberoende av tidigare teatererfarenhet eller funktionsvariation. Genom verkstaden får deltagarna en insyn i drama och DuvTeaterns arbetsätt och en möjlighet att utmana sig själva och sin fantasi! 

Verkstaden leds av DuvTeaterns skådespelare och medarbetare och har utvecklats under våren 2018 i samarbete med ergoterapistuderanden från Yrkeshögskolan Arcada. Verkstaden är ca 1,5h lång och lämplig för en grupp på max 15 deltagare.

 

Uppsökande dramaverksamhet

Våren 2018 utvecklades dramaverkstäder för personer med större stödbehov i samarbete med Octavens serviceenhet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Ta gärna kontakt om du är intresserad av dramaklubbarna, av att beställa en verkstad eller vill veta mer om vårt arbete!

E-post: dramaklubbarna@duvteatern.fi

Telefon: 050-3512388