Sense of Hope

Sense of Hope är en duett skapad av Carl Knif för och i samarbete med Emil Nordman och Eero Vesterinen. Detta självbiografiska verk tar avstamp i Emils egna upplevelser av ensamhet och utanförskap. Trots den mörka tematiken vill föreställningen genom text och dans framkalla ljus och värme. Kan vi försonas med vårt förflutna? Hur hittar vi tillbaka till ljuset? Det är frågor som föreställningen ställer.

 

Koreografi: Carl Knif, Emil Nordman
Text: Emil Nordman
Dans: Emil Nordman, Eero Vesterinen
Ljuddesign: Janne Hast
Scenografi / Ljusdesign: Joonas Tikkanen
Kostymdesign: Karoliina Koiso-Kanttila
Hår- och sminkplanering: Maria Karhu
Tillverkning av kostymer: Nina Ukkonen
Tekniskt ansvarig: Anttoni Halonen
Produktion: Annina Blom, Marjo Pyykönen, Sara Sandén
Fotograf: Yoshi Omori
Trailer: Jonatan Sundström

 

Föreställningens längd: 20 min (+ 15 min för en möjlig diskussion med dansarna)

Föreställningens språk: engelska (föreställningens språk är engelska), diskussionen efteråt kan hållas på svenska, finska eller engelska. 

Sense of Hope har valts till Teatercentrums och Konsertcentralens LIVE 2-projekt för 2023-2024!

Via Konsertcentralens (Konserttikeskus) hemsida kan du beställa föreställningen till din skola:

 

 

Sense of Hope hade premiär den 26 november 2022 som en del av dansverket Två duetter och spelades under november-december 2022 i DuvTeaterns studio.

Sense of Hope visades på FinFringe i Åbo i maj 2023 och tilldelades där Kiss my Turku Award, en utmärkelsen som ges till en finländsk föreställning med internationell potential.

Sense of Hope är ett samarbete mellan DuvTeatern och Carl Knif Company. 

 

 

 

 

 


DuvTeatern är en professionell fri teatergrupp för scenkonstnärer och teaterarbetare med och utan funktionsvariation - den enda i sitt slag i Finland. Teatern har som mål att skapa konstnärligt nytänkande scenkonstverk och utveckla tillgängligheten och mångfalden inom den finländska scenkonsten. Genom åren har DuvTeatern gjort egna tolkningar av välkända klassiker, opera, barnteater, performancekonst och föreställningar baserade på poesi, improvisation, musik och dans. 

 

 

 

 

Carl Knif Com­pa­ny är ett danskompani verksam i Finland och internationellt sedan 2012. Knifs scen­konstp­ro­duk­tio­ner är väl­kän­da bland an­nat för sitt sä­reg­na fy­sis­ka utt­ryck och för sin ori­gi­nel­la och var­ma hu­mor. Knifs pro­duk­tio­ner har tur­ne­rat in­ter­na­tio­nellt och hans fö­res­täll­nin­gar har setts i ett dus­sin­tal län­der värl­den över. Läs mer om Carl Knif Company.